Започнати проекти


Повече от 25 г на пазара

ЗАВЪРШЕН

Структорно окабеляване на апартаменти, гаражи и магазини


Под изпълнител на ПСС

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“ – CCTV

ЗАВЪРШЕН

ЗАВЪРШЕН

КАФЕ И МАГАЗИН „ДОБРЕВСКИ“ – София